980 éve
1038-as év eseményei

1038. május 5-én halt meg Gotthárd a híres hildesheimi püspök, akit 1131-ben avattak szentté. III. Béla király helyezte Szent Gotthárd oltalma alá a...

1038. május 5-én halt meg Gotthárd a híres hildesheimi püspök, akit 1131-ben avattak szentté. III....

920 éve
1098-as év eseményei

1098-ban jött létre Burgundiában a ciszterci rend. A bencésektől különvált szerzetesek Citeaux-ban alapították meg új monostorukat. Szabályzatukat ...

1098-ban jött létre Burgundiában a ciszterci rend. A bencésektől különvált szerzetesek...

835 éve
1183-as év eseményei

1183-ban III. Béla király Franciaországból ciszterci szerzeteseket hívott be az országba, akik több helyen telepedtek le: pl. Zircen, Baján,...

1183-ban III. Béla király Franciaországból ciszterci szerzeteseket hívott be az országba, akik...

820 éve
1198-as év eseményei

1198-ban III. Béla utóda, Imre király megerősítette jogaiban a szentgotthárdi ciszterci apátságot.

1198-ban III. Béla utóda, Imre király megerősítette jogaiban a szentgotthárdi ciszterci apátságot.

800 éve
1218-as év eseményei

1218-ban már Szentgotthárd jelentőségét mutatja, hogy a pápa az itteni ciszterci apátot bízta meg (a győri és a vasvári préposttal együtt), hogy a...

1218-ban már Szentgotthárd jelentőségét mutatja, hogy a pápa az itteni ciszterci apátot bízta meg (a...

525 éve
1493-as év eseményei

1493-ban újították fel az 1200-as évek végén, Rábakethelyen épült Mindenszentek plébániatemplomot.

1493-ban újították fel az 1200-as évek végén, Rábakethelyen épült Mindenszentek plébániatemplomot.

490 éve
1528-as év eseményei

1528-ban keltezték azt az okiratot, melyben először olvasható Szentgotthárd mint mezőváros (oppido Sancti Gothardi).

1528-ban keltezték azt az okiratot, melyben először olvasható Szentgotthárd mint mezőváros (oppido...

450 éve
1568-as év eseményei

1568-ből való a Széchy Margit kegyúr, férje és 3 fiúgyermekük számára készített szürke kő síremlék, mely a templomunkban található.

1568-ből való a Széchy Margit kegyúr, férje és 3 fiúgyermekük számára készített szürke kő...

330 éve
1688-as év eseményei

1688-ban született Robert Leeb, aki 1734-től a szentgotthárdi ciszterci kolostor apátja is volt.

1688-ban született Robert Leeb, aki 1734-től a szentgotthárdi ciszterci kolostor apátja is volt.

325 éve
1693-as év eseményei

1693. augusztus 13-án, Schingenben született Schrezenmayer Gaspar a későbbi ciszteri laikus fráter, asztalos és fafaragó mester. 1734-ben az elsők...

1693. augusztus 13-án, Schingenben született Schrezenmayer Gaspar a későbbi ciszteri laikus...

290 éve
1728-as év eseményei

1728-ban, 40 éves korában lett főapát Robert Leeba Bécstől 15 km-re található heiligenkreuzi ciszter apátságban, ezt a tisztséget 1755-ben...

1728-ban, 40 éves korában lett főapát Robert Leeba Bécstől 15 km-re található heiligenkreuzi ciszter...

280 éve
1738-as év eseményei

1738-ban érkezett településünkre Robert Leeb heiligenkreutzi főapát megbízásából Franz Anton Pilgram bécsi építész. Ő tervezte a jelenleg is álló...

1738-ban érkezett településünkre Robert Leeb heiligenkreutzi főapát megbízásából Franz Anton...

270 éve
1748-as év eseményei

1748-ban tették le barokk templomunk, a Nagyboldogasszony templom alapkövét. Benne okiratot helyeztek el az apátság korábbi történetéről,...

1748-ban tették le barokk templomunk, a Nagyboldogasszony templom alapkövét. Benne okiratot...

265 éve
1763-as év eseményei

1763-ban, templomunk megáldása előtti évben történt a szobrok aranyozása. Bécsből szerezték be jelentős összegért 4 tételben a 62 könyvnyi ...

1763-ban, templomunk megáldása előtti évben történt a szobrok aranyozása. Bécsből szerezték be...

225 éve
1793-as év eseményei

1793. június 6-án temették el Elizabeth Gluberint. 77 évet élt. A halotti anyakönyve szerint obstetrix, azaz bába volt.

1793. június 6-án temették el Elizabeth Gluberint. 77 évet élt. A halotti anyakönyve szerint...

205 éve
1813-as év eseményei

1813-ban nagy árvíz volt. Az ár elvitte a Rába és a Lapincs hídjait, a malom duzzasztóművét az alapjaival együtt és a csörötneki Rába-hidat is....

1813-ban nagy árvíz volt. Az ár elvitte a Rába és a Lapincs hídjait, a malom duzzasztóművét az...

185 éve
1833-as év eseményei

1833. árilis 15-én gróf Zichy Károly főispáni helytartó tízezer ezüst forint értékben alapítványt hozott létrea németújvári és szentgotthárdi járás idegen...

1833. árilis 15-én gróf Zichy Károly főispáni helytartó tízezer ezüst forint értékben alapítványt hozott...

175 éve
1843-as év eseményei

1843-banKlein kávéházban/Kaszinóban Olvasó Egylet alakult. Cél a művelődés és a kultúra mellett a nemzeti tudat megőrzése, erősítése volt. A...

1843-banKlein kávéházban/Kaszinóban Olvasó Egylet alakult. Cél a művelődés és a kultúra mellett a nemzeti tudat...

170 éve
1848-as év eseményei

1848. október 3-án gróf Zichy Hermann a 800 fős vasi I. zászlóalj élén sikeresen vett részt Nagykanizsa felszabadításában Jellasics horvát bán seregei ellen....

1848. október 3-án gróf Zichy Hermann a 800 fős vasi I. zászlóalj élén sikeresen vett részt...

165 éve
1853-as év eseményei

1853.április 21-én, a Komárom megyei Szemőn született Kutrucz Dezső gimnáziumunk legelső igazgatója, aki megalapozta a gimnázium munkáját.

1853.április 21-én, a Komárom megyei Szemőn született Kutrucz Dezső gimnáziumunk legelső...

150 éve
1868-as év eseményei

1868 május 11-én, Cselej településen megszületett Cseley József a későbbi híres festőművész, gimnáziumunk első rajztanára és testnevelője a kezdetektől 15...

1868 május 11-én, Cselej településen megszületett Cseley József a későbbi híres festőművész,...

145 éve
1873-as év eseményei

1873. május 5-én meghalt Táplánfán Széll Kálmán édesanyja, Széll Józsefné, Bertha Júlia.   1873. május 29-én jóváhagyták a Dalárda alapszabályát.   1873...

1873. május 5-én meghalt Táplánfán Széll Kálmán édesanyja, Széll Józsefné, Bertha Júlia.   1873....

140 éve
1878-as év eseményei

1878. november 4-én a szentgotthárdi ciszteri apátságot elcsatolták Heiligenkreutz-tól és a már korábban egyesült Zirc-Pilis-Pásztói apátsághoz csatolták. A...

1878. november 4-én a szentgotthárdi ciszteri apátságot elcsatolták Heiligenkreutz-tól és a már korábban...

135 éve
1883-as év eseményei

1883-ban Rábatótfaluban Szent Flórián tiszteletére kápolna épült. A szent szobrát Scsavnicsár István apátistvánfalvai plébános adományozta.   1883-ban...

1883-ban Rábatótfaluban Szent Flórián tiszteletére kápolna épült. A szent szobrát Scsavnicsár...

130 éve
1888-as év eseményei

1888 februárjában megalakult a Dalos Egylet.   1888-ban telepedett le doktorrá avatása után és nyitott ügyvédi irodát Szentgotthárdon dr. Varga Gábor,...

1888 februárjában megalakult a Dalos Egylet.   1888-ban telepedett le doktorrá avatása után és nyitott...

125 éve
1893-as év eseményei

1893. január 25-én a DKE (Dunántúli Közművelődési Egyesület) községi óvoda létesítéséhez telket adományozott. Ugyanez év őszén alakult meg a DKE...

1893. január 25-én a DKE (Dunántúli Közművelődési Egyesület) községi óvoda létesítéséhez telket...

120 éve
1898-as év eseményei

1898. január 3-án megnyitották az új vásárteret.   1898. február 26. - A képviselő-testület engedélyezte a kerékpározást a település utcáin, a járdák...

1898. január 3-án megnyitották az új vásárteret.   1898. február 26. - A képviselő-testület engedélyezte...

115 éve
1903-as év eseményei

1903 áprilisában elkészült a gát.   1903 júniusában indult meg a kaszagyárban a rendszeres üzem. A nyersanyag Svédországból és Stájerországból érkezett....

1903 áprilisában elkészült a gát.   1903 júniusában indult meg a kaszagyárban a rendszeres üzem. A...

110 éve
1908-as év eseményei

1907/1908 telén lehetett először szervezetten és biztonságosan korcsolyázni Szentgotthárdon. A gimnázium bocsátotta ehhez a település részére a...

1907/1908 telén lehetett először szervezetten és biztonságosan korcsolyázni Szentgotthárdon. A...

105 éve
1913-as év eseményei

1913-ban kapott új oltárt Rábatótfaluban a Szent Flórián kápolna.   1913. február - A selyemgyár részvénytársasággá alakult.   1913. február -...

1913-ban kapott új oltárt Rábatótfaluban a Szent Flórián kápolna.   1913. február - A selyemgyár...

100 éve
1918-as év eseményei

1918.január 10-én báró Wieser József fiaira : Kurtra és Frigyesre íratja ajándékozási szerződéssel a kaszagyárat, amit ő alapított 1902.július 15-én...

1918.január 10-én báró Wieser József fiaira : Kurtra és Frigyesre íratja ajándékozási szerződéssel a...

95 éve
1923-as év eseményei

1923.február 24-én városunkban született Táncos Tibor színész   1923. március 28. - A szentgotthárdi járás csendőrparancsnoka kérvényt ír a laktanya...

1923.február 24-én városunkban született Táncos Tibor színész   1923. március 28. - A szentgotthárdi járás...

90 éve
1928-as év eseményei

1928. január 3. - Olaszországból vasúti kocsiban, gépalkatrészként feltüntetett gépfegyver alkatrész szállítmányt fedezték fel a vámőrök a...

1928. január 3. - Olaszországból vasúti kocsiban, gépalkatrészként feltüntetett gépfegyver...

85 éve
1933-as év eseményei

1933-ban jelent meg Schwartz Elemér: Szentgotthárd és vidéke a ciszterciták letelepedése előtt című írása.   1933-ban dr. Vargha Gábor újjászervezte és...

1933-ban jelent meg Schwartz Elemér: Szentgotthárd és vidéke a ciszterciták letelepedése előtt című...

80 éve
1938-as év eseményei

A Vasi Szemle 1938/3 számában jelent meg Bernrieder Katinkának, Széll Kálmán unokájának a Rába-vidék madár faunájáról végzett kutatása, melyben 125...

A Vasi Szemle 1938/3 számában jelent meg Bernrieder Katinkának, Széll Kálmán unokájának a...

75 éve
1943-as év eseményei

1943-ban Széll Kálmán születésének 100. évfordulójára megjelent S. Halász Terézia könyve, melyhez a család rendelkezésére bocsátotta a birtokában levő...

1943-ban Széll Kálmán születésének 100. évfordulójára megjelent S. Halász Terézia könyve, melyhez...

70 éve
1948-as év eseményei

1948-ban létesítették a diák-menzát a gimnázium kollégiumában.   1948. március 1. - Bezárt a 404 fő, főleg női munkaerőt foglalkoztató Magyar Királyi...

1948-ban létesítették a diák-menzát a gimnázium kollégiumában.   1948. március 1. - Bezárt a 404 fő,...

65 éve
1953-as év eseményei

1953 februárjában halt meg városunkban Stankó József, aki 1945 márciusa és 1952 decembere közt egyedül tanította be a kaszagyár magyar dolgozóit a...

1953 februárjában halt meg városunkban Stankó József, aki 1945 márciusa és 1952 decembere közt...

60 éve
1958-as év eseményei

1958-ban látták az utolsó teknőcöt a hajdani Holt-Rábában   1958-ban lett tagja Kuntár Lajos népmesegyűjtő és könyvtáros a Vasi Szemle...

1958-ban látták az utolsó teknőcöt a hajdani Holt-Rábában   1958-ban lett tagja Kuntár Lajos népmesegyűjtő...

50 éve
1968-as év eseményei

1968. december 15-én nyílt meg a mai helyén a Postahivatal. Az egyre növekvő forgalom miatt 1945 óta ez az új épület már a negyedik helye lett. ...

1968. december 15-én nyílt meg a mai helyén a Postahivatal. Az egyre növekvő forgalom miatt 1945 óta...

40 éve
1978-as év eseményei

1978 - Megkezdték a Rába és a Lapincs folyók szabályozását a térségben, az árvízvédelem érdekében közösen az osztrák vízügyi szervekkel.   1978....

1978 - Megkezdték a Rába és a Lapincs folyók szabályozását a térségben, az árvízvédelem érdekében közösen az...

35 éve
1983-as év eseményei

1983-ban, alapításának 800. évfordulójára városi rangot kapott Szentgotthárd. Szentgotthárdhoz csatolták FarkasfaJakabházaRábafüzes és ...

1983-ban, alapításának 800. évfordulójára városi rangot kapott Szentgotthárd. Szentgotthárdhoz...

30 éve
1988-as év eseményei

1988-ban újították fel a rábatótfalui városrészben található, 1923-ban készült hősi emlékművet. Ekkor helyezték el a II. világháború 17 fő helyi áldozatának...

1988-ban újították fel a rábatótfalui városrészben található, 1923-ban készült hősi emlékművet. Ekkor...

25 éve
1993-as év eseményei

1993-ban készült el a 8-as főútvonal Rábafüzest elkerülő új szakasza. Emléktáblája az ekkor épített kereszteződésnél található.   1993-ban megjelent az...

1993-ban készült el a 8-as főútvonal Rábafüzest elkerülő új szakasza. Emléktáblája az ekkor épített...

20 éve
1998-as év eseményei

1998.decemberében jelent meg először a Kötődés című verseskötet Szentgotthárdon. 14 helyi kötődésű szerző egy vagy több költeménnyel szerepelt benne. A...

1998.decemberében jelent meg először a Kötődés című verseskötet Szentgotthárdon. 14 helyi kötődésű...

15 éve
2003-as év eseményei

2003 nyarán került először városunkban megrendezésre a Szentgotthárdi Történelmi napok kulturális és sport rendezvény sorozat. Akkor volt a csata...

2003 nyarán került először városunkban megrendezésre a Szentgotthárdi Történelmi napok kulturális és...

10 éve
2008-as év eseményei

2008. január 14-én a cégbíróságon hivatalosan bejegyezték a Pro Natura St Gotthard (PRONAS) Egyesületet.   2008.április 2-án halt meg Kőszegen az a ...

2008. január 14-én a cégbíróságon hivatalosan bejegyezték a Pro Natura St Gotthard (PRONAS) Egyesületet....

5 éve
2013-as év eseményei

2013-ban elkészült Boa Endre és Bedi László Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szobra a Szentgotthárdért Közalapítvány támogatásából. A lakosság...

2013-ban elkészült Boa Endre és Bedi László Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szobra a...

Üdvözöljük a várostörténeti kirándulásunkon!

Néhány dolgot a figyelmébe ajánlunk:

 • Összeállításunkban nemcsak történelmi emlékeket idézünk fel, hanem a hétköznapokra is visszatekintünk.
 • A szöveg közbeni linkekre kattintva rendszerint az Értéktárunkban levő információra találhat, de néha máshova is mutatunk.
 • A szobrok, emléktáblák linkére kattintva a város valamennyi szobrát láthatja, ezek között lapozva tudja megtalálni a hivatkozott alkotást.

Jó böngészést kívánunk!

Összeállította: Talabér Lászlóné (Honismereti Klub)


Források:

 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. (Nógrád vármegye, Esztergom vármegye, Pest-Pilis_Solt-Kiskun vármegye, Vas vármegye) Szerk: Borovszky Samu - Reprint kiad. Budapest : Dovin, 1988.
 • Az utas könyve. Szerk.: Kaffka Károly. Budapest, 1938.
 • Horváth Ferenc . A Szentgotthárdi Kaszagyár története 1902 -1975. Szentgotthárd, 1977.
 • Szentgotthárd : helytörténeti, művelődéstörténeti, helyismereti tanulmányok. Szerk.: Kuntár Lajos és Szabó László. Szombathely, 1981.
 • Szentgotthárd történetének bibliográfiája. Szerkesztette: Pethő Gyula. Szombathely: BDMK, 1983.
 • Vakarcs Kálmán: Szentgotthárd-muraszombati járás ismertetése. Szombathely, 1939.
 • Vas Megyei Levéltár gyűjteménye: http://www.vaml.hu
 • Hungaricana - közgyűjteményi portál: http://hungaricana.hu
Jöjjön, látogasson meg minket!

Friss híreinkről a Klub nyilvános
facebook-oldalán

tájékoztatjuk az érdeklődőket!

Mai látogatók:106
E heti látogatók:1653
Havi látogatók:8384
Összes:395151
Kapcsolat a klubunkkal

Telefon: (+36) 94/380-113 (könyvtár)
Mobil: (+36) 30/575-0893 (Molnár Piroska)

Írjon üzenetet!