Tekintse meg Szentgotthárd értékeit!

Tekintse meg Szentgotthárd értékeit!

Kiállításaink összegyűjtve

Kiállításaink összegyűjtve

Mi történt 2022-ben?

Mi történt 2022-ben?

Évfordulók 2021-ben

Évfordulók 2021-ben

Időszaki kiállítások

Az elmúlt évek időszaki kiállításait bemutató összefoglalók

"A tárgyak társadalmi funkciót töltenek be, ezért társadalmi jelentés hordozói."

Több, kisebb önálló kiállításban mutatjuk be Szentgotthárd múltját, történetét.

Szentgotthárd ipara a XIX-XX. században
Állandó kiállítás a múzeumban

Szentgotthárd ipara a XIX-XX. században

Szentgotthárdon a XIX.-XX. század fordulóján sok gyárat alapítottak. A Hunyadi úton egész gyárfüzér alakult ki. Ezek a gyárak a XXI. századra vagy megszűntek, vagy átalakultak. A kiállítás célja emléket állítani Szentgotthárd egykori, ma már nem létező gyárainak, ahol Szentgotthárd és térsége lakóinak jelentős része dolgozott.

Kiállítás összefoglalója
A szentgotthárdi csata
Állandó kiállítás a múzeumban

A szentgotthárdi csata

A Szentgotthárdi Történelmi Napok előestéjén, 2014. július 31-én nyílt kiállítás a színház aulájában a szentgotthárdi csata 350. évfordulóján. Metszetek, térképvázlatok, a csata szereplőinek ábrázolása mellett egy interaktív terepasztal is a kiállítás része, fő attrakciója volt. A megnyitó estéjén mutatta be Fűzfa Balázs irodalomtörténész Csuk Ferenc Szentgotthárdi csata című kötetét.

A megnyitó bemutatása
130 éve született Pável Ágoston
Múzeumunk névadója

130 éve született Pável Ágoston

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumban Pável Ágoston néprajzkutató születésének 130. évfordulója alkalmából kiállítással tisztelegtek emléke előtt. A megnyitó ünnepségen megjelent dr. Simon Endréné Pável Judit, a tudós lánya is, és itt vehették át jutalmukat azok a diákok, akik nyertek az évfordulóra kiírt pályázaton.

A kiállítás bemutatója

Brenner János rábakethelyi káplán 1957. december 14-én egy máig felderítetlen gyilkosság áldozata lett. Emlékére nyílt az időszaki kiállítás. (Brenner Jánost 2018. május 1-jén avatták boldoggá.)

Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én. Nagyapja Brenner Tóbiás, a megyeszékhely híres polgármestere volt. Brenner János és két fiútestvére is pap lett. Iskoláit a Püspöki Elemi Iskolában kezdte Szombathelyen 1938-ban. 1940 őszén a család Pécsre költözött. Itt a Gyakorló Iskolában, majd a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában folytatta tanulmányait. Itt is kitűnő tanuló volt. Az itt töltött évek nagyban meghatározták az ifjú János gondolkodását. 1946-ban édesapját visszahelyezték Szombathelyre, így vele együtt a család is visszatért. Brenner Jánost 1946-ban felvették a Premontrei Rend szombathelyi Szent Norbert Gimnáziumába, majd az államosított Nagy Lajos Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy az államosított iskola szellemisége nem neki való, veszélybe került a ciszterci hivatása, ami pécsi diákévei alatt érlelődött meg benne. Az iskolák államosítása után Zircre ment azzal a szándékkal, hogy belép a szerzetbe. A ciszterci gimnáziumot Zircen is államosították, ezért Endrédy Vendel ciszterci apát a gimnázium felső négy osztályát a helyi monostorban nyitotta meg. Az iskola azonban hivatalosan nem működhetett. Az apát létrehozta a világi oblátusok intézményét, ahol a szerzetesi-papi hivatásra készítette fel az ifjakat. Az új novíciusok 1950. augusztus 19-én öltöztek be. Brenner János ekkor kapta az Anasztáz rendi nevet. A szerzetesrendek feloszlatásával el kellett hagyniuk Zircet, s csak titokban folytathatták novíciusi évüket. Brenner János 1951. augusztus 19-én tett szerzetesi fogadalmat. Mivel azonban szerzetes nem lehetett, egyházmegyés papként folytatta hivatását. A szombathelyi szemináriumban, majd Győrben folytatta tanulmányait.  

Brenner Jánost 1955. június 19-én Kovács Sándor megyés püspök szentelte pappá a szombathelyi székesegyházban. Újmiséjét 1955. június 26-án mutatta be a szombathelyi Szent Norbert plébániatemplomban. Brenner Jánost augusztus 17-én helyezték Rábakethelyre dr. Kozma Ferenc esperes plébános mellé káplánnak. Rábakethely Szentgotthárd II. kerülete volt. A plébániához négy fília tartozott: Magyarlak, Máriaújfalu, Zsida és Farkasfa. Kozma Ferenc tudós lelkipásztor volt, francia műveltsége jó hatással volt a fiatal káplánra, hiszen Brenner János is kitűnően művelte a francia nyelvet. A fiatal káplán áldozatkész és buzgó munkája fellendítette a hitéletet a plébánián.

A fiatal káplánnak már a kezdetektől nem volt felhőtlen a viszonya az Államvédelmi Hatósággal. Csak nehezen tudott határsáv engedélyt szerezni, hogy eljusson a 10 km-re lévő Vasszentmihályra a papi gyűlésre.

A kommunista hatalom nem vette jó néven, hogy Brenner János káplán a fiatalokkal foglalkozott, élvezetes hittanórákat tartott, ministránsaival, hittanosaival együtt játszott, sportolt. Az is szálka volt a hatalom szemében, hogy motorkerékpárral járja a fíliákat egy fiatal pap. Abban az időben személyre szólóan utalták ki az ilyen járműveket. Az állami egyházügyi megbízott el akarta helyeztetni Brenner Jánost Rábakethelyről, ő azonban – Kovács Sándor megyés püspökkel együtt – ellenállt.

Máig sem tisztázott körülmények között 1957. december 15-én éjjel sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából. A templomban nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével, aki kihívta a plébániáról, a dombtetőn keresztül vezető gyalogúton elindult Zsida község felé. A két falu között megtámadták és kegyetlen brutalitással, 32 késszúrással megölték.

A tisztalelkű, buzgó lelkipásztor vértanúhaláláról hosszú évtizedekig nem volt szabad beszélni, képeit levetették a Győri Szeminárium faláról. A szombathelyi szalézi templom kriptájában helyezték örök nyugalomra. Sírján újmisés jelmondata olvasható: Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik!

A rendszerváltás után, 1992-ben tartották az első hivatalos megemlékezést, a vértanúság helyét egy emlékkereszttel jelölték. 1993-ban létrehozták a Brenner János Emlékhely Alapítványt, és Zsidán megépült az emlékkápolna, amit 1996. augusztus 25-én dr. Konkoly István megyés püspök szentelt fel. 2007-ben, Brenner János tragikus halála évfordulóján a szombathelyi egyházmegyében Brenner János-emlékévet hirdettek meg.

1999-ben vette kezdetét boldoggá avatási eljárása. Az eljárás 2008. július 31-én lezárult. A bíróság tanúkat hallgatott meg, a bizonyítékok vértanúságáról a Kongregáció elé kerültek, ennek alapján hozhat döntést a vértanúság elismeréséről és a boldoggá avatásról a pápa.

A megnyitón Brenner József nagyprépost elevenítette fel a hatvan évvel ezelőtti eseményeket. Elmondta, hogyan szerzett tudomást testvére haláláról. Beszélt az ötvenes évek világáról, hogy nem volt szabad bejárásuk Szentgotthárdra, a rendőri megaláztatásokról és a gyilkosság máig tisztázatlan körülményeiről. Őt és a családot rendkívüli módon felkavarta a gyilkosság helyszínén tett látogatás. Elmondta, hogy másodszor akkor sírt a meghatottságtól, amikor megtudta, hogy boldoggá avatják a testvérét.

A kiállítás tablóin felelevenednek Brenner János életének helyszínei, szülőháza, iskolái, rábakethelyi kápláni tevékenységének emlékei. A fotókon bemutatják a rá emlékező zarándoklatot, a zsidai emlékkápolnát, valamint azokat az emlékhelyeket, amelyek vértanúságára emlékeztetnek. Az utolsó két tablón szombathelyi emlékezete látható, az üveges tárlókban pedig róla szóló könyveket, újságcikkeket talál a látogató. A kiállítás anyagát Gueth László múzeumpedagógus állította össze.

 

Mi a honismeret?

"A honismeret fogalom lényege a kifejezés értelmében rejlik. A hon szavunk a haza régies szinonimája (gondoljunk csak a honvéd vagy az otthon szavunkra). Ebből következik, hogy a honismeret azt a célt szolgálja, hogy minél otthonosabban érezzük magunkat szülőhelyünkön, lakhelyünkön – vagyis honunk egy szegletén – kisebb nagyobb darabján, végső soron az egész hazában. Különösen fontos ez nálunk magyaroknál, ahol az ország és a nemzet nem esik egybe."

Honismereti Szövetség

Honismereti Szövetség

www.honismeret.hu

Gyakran ismételt kérdések

A válasz megtalálásához, kérem olvassa el az oldalunkon található: "Hogyan tudok segíteni a honismereti klubnak?" -cikket.

Rólunk írták

Szeretné segíteni a Honismereti Klub munkáját?

Szeretném segíteni!
Jöjjön, látogasson meg minket!

Friss híreinkről a Klub nyilvános
facebook-oldalán

tájékoztatjuk az érdeklődőket!

Mai látogatók:160
E heti látogatók:1372
Havi látogatók:4553
Összes:316840
Kapcsolat a klubunkkal

Telefon: (+36) 94/380-113 (könyvtár)
Mobil: (+36) 30/575-0893 (Molnár Piroska)

Írjon üzenetet!