Tekintse meg Szentgotthárd értékeit!

Tekintse meg Szentgotthárd értékeit!

Kiállításaink összegyűjtve

Kiállításaink összegyűjtve

Mi történt 2021-ben?

Mi történt 2021-ben?

Évfordulók 2021-ben

Évfordulók 2021-ben

Időszaki kiállítások

Az elmúlt évek időszaki kiállításait bemutató összefoglalók

"A tárgyak társadalmi funkciót töltenek be, ezért társadalmi jelentés hordozói."

Több, kisebb önálló kiállításban mutatjuk be Szentgotthárd múltját, történetét.

Szentgotthárd ipara a XIX-XX. században
Állandó kiállítás a múzeumban

Szentgotthárd ipara a XIX-XX. században

Szentgotthárdon a XIX.-XX. század fordulóján sok gyárat alapítottak. A Hunyadi úton egész gyárfüzér alakult ki. Ezek a gyárak a XXI. századra vagy megszűntek, vagy átalakultak. A kiállítás célja emléket állítani Szentgotthárd egykori, ma már nem létező gyárainak, ahol Szentgotthárd és térsége lakóinak jelentős része dolgozott.

Kiállítás összefoglalója
A szentgotthárdi csata
Állandó kiállítás a múzeumban

A szentgotthárdi csata

A Szentgotthárdi Történelmi Napok előestéjén, 2014. július 31-én nyílt kiállítás a színház aulájában a szentgotthárdi csata 350. évfordulóján. Metszetek, térképvázlatok, a csata szereplőinek ábrázolása mellett egy interaktív terepasztal is a kiállítás része, fő attrakciója volt. A megnyitó estéjén mutatta be Fűzfa Balázs irodalomtörténész Csuk Ferenc Szentgotthárdi csata című kötetét.

A megnyitó bemutatása
130 éve született Pável Ágoston
Múzeumunk névadója

130 éve született Pável Ágoston

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumban Pável Ágoston néprajzkutató születésének 130. évfordulója alkalmából kiállítással tisztelegtek emléke előtt. A megnyitó ünnepségen megjelent dr. Simon Endréné Pável Judit, a tudós lánya is, és itt vehették át jutalmukat azok a diákok, akik nyertek az évfordulóra kiírt pályázaton.

A kiállítás bemutatója

2021. május 19. 

  • Honismereti összejövetel 

I. Értéktár kiállítás paravánokon és üveges kiállítási szekrényekben
1. paravánra: Agrár- és élelmiszer-gazdaság; Egészség és életmód; Ipari és műszaki megoldások - javasolt tételek:

  • kenyér, gát, meteorológia, vápa

2. paravánra: Épített környezet - javasolt tételek:

  • templombelsők, elsősorban a városrészeken

3-4. paravánra: Kulturális örökség - javasolt tételek:

  • emlékművek, síremlékek, emléktáblák, keresztek, haranglábak (válogatás)
  • szobrok (Kapu, Arany-mellszobor, Brenner-szobor, Hősi emlékmű)
  • festmények: ciszter könyvtár
  • falfestmények: Edge of Heaven, Kompozíció Szentgotthárd emlékeiből, Túry Mária pannója aszínházban

5. paravánra: Sport, Természeti környezet, Turizmus és vendéglátás - javasolt tételek:

  • SZEKERE, Csatafutás (Woki Zoltán elvállalta), Lahn-patak, Emlékerdő, Hársas-tó, fürdő (Csuk Feri vállalta)

II. Tárgyak gyűjtése a múzeumban

III. Kalandtúra családoknak: készítünk új feliratokat, plakátokat, javított gyűjtőfüzetet (Molnár Piroska), meghirdetjük különböző fórumokon (Gueth Laci, Frank Róza)

IV. Tanulmányút Zircre, Balatonfüredre, Almádiba - A programról a klubtagság úgy döntött, hogy elengedjük, esetleg jövőre elhalasztjuk.

V. A következő összejövetel tervezett ideje: 2021. június 23. (szerda) 16.00 óra, a múzeumban

------------

Május 10.

Csilinkó Gábor elkészítette az Értéktár virtuális kiállítás első változatát. Ezt bemutatta Frank Rózának és Molnár Piroskának, akik néhány kiegészítést, ill. módosítást javasoltak.

2021. április

  • Csuk Lajos leadta azokat az anyagokat, amelyek segítenek a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület értéktári bejegyzésében
  • Molnár Piroska, Horváth Zsuzsanna és Frank Róza részt vettek a Ciszterci tanösvény c. önkormányzati pályázat tartalmának ellenőrzésében.

2021. február

Február 19-én töltötte be klubunk egyik alapító tagja, a Gotthárd helytörténetét mindenkinél jobban ismerő Csuk Ferenc a 80. életévét. Mindannyian tudjuk, hogy Feri verseket és novellákat is ír, festményei vannak, de szívéhez - családja mellett - a legközelebb városunk történelmének kutatása és megismertetése áll. Könyvtárak, levéltárak kutatója, gondos jegyzetelője évtizedek óta.

Tolla alól cikkek jelentek meg a Vasi Szemlében és a gondosan szerkesztett saját honlapján. Sikeres volt az a séta-sorozat, amelyben néhány útvonalon (Kossuth utca vagy Széll Kálmán tér) végigsétálva bemutatta az érdeklődőknek azokat az épületeket , amelyek mellett naponta elmegyünk. Szentgotthárd Város Önkormányzata rendszeresen kéri Feri segítségét, ha igényesebben kell bemutatni a várost egy látogatónak.
Horváth Zsuzsanna tagtársunk ötletéhez csatlakozva megleptük őt egy fotóabummal, amely az elmúlt 10 év közös történéseit foglalja össze. A klub nevében Molnár Piroska köszönötte Ferit,  Talabér Lászlóné Ica pedig egy saját költésű verset adott elő. Az idő szép volt, úgyhogy az udvaron ragyogó napsütésben kívántunk minden jót az ünnepeltnek.

Ica verse:

Születésnapi köszöntő

Ezen a kerek évfordulón a Honismereti Klubunk tagjai
Köszöntünk, és számba vesszük velünk eltöltött napjaid.

Része lettél életünknek, a példaképünk és büszkeségünk,
Téged megelőzni sohasem lehet, nagy szerencse, hogy vagy nekünk.

Nyugdíjba mentél húsz éve már, és ezt a lelkes csapatot
Tizenegy éve kigondoltad, nekünk az utat Te mutatod.

Alkalmazkodnod Neked is kellett, volt egymás után sok kiállítás,
Meg sem állhattál közben, mert egyre jött a számtalan újabb kihívás.

Téged nem hagyott el még sohasem sajátos jó kedved és humorod,
Mindig csendes voltál és megfontolt, pedig volt Neked is nehéz napod.

Már négy városvezetést támogattál, kiegyensúlyozottan helytálltál,
Egy lépéssel előttünk jártál, mégis mindig segítőkész maradtál.

A feladatot nézted, sohasem mást, igen, ezek jellemzőek Terád,
Nem osztogattál parancsokat, mindig precízen végezted a munkát.

Minden tetted, versed, novellád, regényed, meg az ecsetvonásaid,
A munka és az élet szeretetét és az alkotás tiszta örömét hirdetik.

Régóta látjuk tengernyi kitartásod, erre neveltél minket is.
Miközben semmit nem felejtesz, tud-e még annyi mindent valaki?

Volt számtalan közös feladat, munka, határidő eddig nem vitás,
Mivel hasonló az érdeklődés, közben tanultunk Tőled egyet s mást.

Az eltelt sikeres évtizedért az őszinte elismerés most Neked jár,
De nélküled nem megy a munka, bár megérdemled a több lazítást.

Nyolcvan után a kilencven jön, és megvárjuk még a százat,
Jöhetnek újabb versek, képek, és írsz könyvet is párat!

Az album borítója és a  köszöntés fotói (készítette Horváth Zsuzsanna):


A hónap során
* ötleteket gyűjtünk a 2022-re vonatkozó Hungarikum pályázathoz. Ezen belül:
- Könyv Szentgotthárd sportjáról
- Javaslatot nyújtottunk be az Önkormányzatnak arra vonatkozóan, hogy emlékeztessük őket a védendő homlokzatokra vonatkozó, 2018-ban tett ígéretre.

* Horváth Zsuzsanna ismertette előzetes tervét az 1956-os kiállításhoz (2021. június 16.). A tablók az 1956. október 27-i tüntetést és más eseményeket, a szervezeteket és személyeket, továbbá az emlékek őrzését mutatják be. A vitrinekbe kerülnek 56-tal kapcsolatos könyvek, emlékérmek, oklevelek. Az előkészületek során mindenki részvételére szükség van.

* Az Önkormányzat előterében az Értéktárat bemutató kiállításra készülünk. Molnár Piroska, Frank Róza megbeszélte a kiállítás alapkoncepcióját.

2021. január

A hónap folyamán a folyamatban levő projektekkel foglalkoztunk:
- Háromhatár projekt - A ciszterekkel kapcsolatos szórólap történelmi tartalmának megbeszélése (Csuk Ferenc, Horváth Zsuzsanna, Frank Róza)
- Hungarikum - Szentgotthárd utcái - Horváth Zsuzsanna és Csuk Ferenc könyve

Folytattuk az Értéktár bővítését és az esetleges tévedések javítását (Horváth Zsuzsanna, Kovács-Buna József)

Csilinkó Gábor véglegesítette a felújított honlapot. Munkája során az iformatikai lehetőségeken belül figyelembe vette a klubtagok véleményét.

Mi a honismeret?

"A honismeret fogalom lényege a kifejezés értelmében rejlik. A hon szavunk a haza régies szinonimája (gondoljunk csak a honvéd vagy az otthon szavunkra). Ebből következik, hogy a honismeret azt a célt szolgálja, hogy minél otthonosabban érezzük magunkat szülőhelyünkön, lakhelyünkön – vagyis honunk egy szegletén – kisebb nagyobb darabján, végső soron az egész hazában. Különösen fontos ez nálunk magyaroknál, ahol az ország és a nemzet nem esik egybe."

Honismereti Szövetség

Honismereti Szövetség

www.honismeret.hu

Gyakran ismételt kérdések

A válasz megtalálásához, kérem olvassa el az oldalunkon található: "Hogyan tudok segíteni a honismereti klubnak?" -cikket.

Rólunk írták

Szeretné segíteni a Honismereti Klub munkáját?

Szeretném segíteni!