Értéktár

Pável Ágoston (1886-1946) öröksége

2020.04.28
2020.04.30
Molnár Piroska
 • Települési Értéktár
Szentgotthárd, Hunyadi u. 6.
Pável Ágoston öröksége

Dr. Pável Ágoston (1886-1946) néprajzkutató élete végéig magyarországi szlovén maradt. Középiskolai tanulmányait a szentgotthárdi gimnáziumban kezdte, itt tanult meg magyarul is. Gyűjtőmunkája során városunkból járta az Őrség és a Vendvidék falvait. Munkássága ezer szállal kötődik múzeumunk kiállításaihoz.

Az 1886. augusztus 28-án Vashidegkúton (ma Cankova) született Pável Ágoston ezer szállal kötődik Szentgotthárdhoz. Az egykori Vas vármegye területén élő család taníttatta gyermekeit. Az ifjú Ágoston elemi iskoláit Cankován végezte, gimnáziumba Szentgotthárdra került. Itt tanult meg magyarul is. Majd Szombathelyen érettségizett és Budapesten szerzett tanári diplomát. A tudós Pável Ágoston élete végéig magyarországi szlovén maradt. 

Élete

Pável Ágoston vend (szlovén) családban született, a vend volt az anyanyelve. Származását később sem tagadta meg, büszkén vállalta kettős identitását. Szentgotthárdon végezte a gimnáziumban első négy osztályát. Kosztos diákként élt a városban, érettségi vizsgát azonban már a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban tett. 1911-ben szerzett magyar-latin szakos tanári diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 

A fiatal tanár a Szentgotthárdra kinevezett főszolgabíró lányát, Benkő Irént vette feleségül 1914-ben, s a szentgotthárdi barokk templomban fogadtak egymásnak örök hűséget. 

Fiatalon, 1946. január 2-án hunyt el. A szombathelyi Szent Kvirin templomban nyugszik. Emlékét Vashidegkúton, Szentgotthárdon és Szombathelyen is őrzik. Szobra áll Felsőszölnökön, Szombathelyen kollégiumot, Szentgotthárdon múzeumot, lakótelepet neveztek el róla.

Tanári tevékenysége

Pável Ágoston Először Tordán, majd Dombóváron tanított, 1920-tól haláláig a szombathelyi Faludi Ferenc  Fiúgimnázium, illetve az Állami Leánygimnázium tanára volt. Magát mindig is tanárnak tartotta. A tudós tanár munkája során tanulók generációit oktatta a nyelvek, a népek irodalmi értékeinek megőrzésére, továbbadására. Tanítványai közül sokan elismert emberek lettek. Egyetemistaként Szent-Györgyi Albertet is korrepetálta. Kosztos diákként nála lakott az ifjú Weöres Sándor, korán meglátta a szertelen gyermekben a zsenit. A tanítást egész életében szívvel-lélekkel végezte.

Irodalmi és nyelvészeti munkássága

1913-ban doktori címet szerzett. Bölcsészdoktori diplomáját szülőfaluja szlovén nyelvjárása hangtanáról írta A vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangtana címmel, majd 1942-ben a Vend nyelvtant (nyomtatásban csak 2013-ban jelent meg).

Pável Ágoston nyelvész, néprajzkutató, költő, könyvtár- és múzeumszervező tanári hivatása mellett a szombathelyi Kultúrpalotában (ma a Savaria Múzeum) megkezdte a városi könyvtár felújítását, rendszerezését, igazgatását. 

1924-től haláláig a szombathelyi múzeum könyvtárának őre volt. Tevékenysége alatt kategorizálták a könyveket, és folyamatosan bővült a gyűjtemény.

A szlovén népköltészet és irodalom jeles alakjait ismertette meg a magyar olvasókkal fordításaiban. Ezzel, valamint nyelvészeti munkásságával nyerte el a Szegedi Tudományegyetem magántanári kinevezését.

Önálló kötetként megjelent szépirodalmi alkotásai:

* Vak völgy ölén így zsolozsmázok (versek), (1933.)
* Felgyújtott erdő (versek), (1936.)
* Pável Ágoston válogatott műfordításai és versei, (1976.)

Néprajzi munkássága

Nyelvészeti és irodalmi munkássága mellett néprajzi anyagokat gyűjtött, elsősorban az Őrségben és a Vendvidéken. 1928 és 1946 között a Vasvármegyei múzeumot és annak néprajzi tárát vezette. Tagja volt a Magyar Néprajzi Társaságnak.

1927-ben jelent meg a Nyílt tűzhelyű konyhák a hazai szlovénoknál, 1942-ben a Rigászás a Vendvidéken és az Őrségben című munkája a Néprajzi Értesítőben, 1936-ban az Őrségi képek tanulmánya a Vasi Szemlében.

Tudományszervezői tevékenysége

1933-ban megalapította a Vasvármegyei Múzeumbarátok Egyesületét. A köré szerveződő agilis mag határozta el a Vasi Szemle című folyóirat alapítását. Pável Ágostonban megvolt a megfelelő vízió, kitartás és együttműködési készség a folyóirat működtetéséhez. Főszerkesztőként megteremtette a kiadás anyagi alapját előfizetések szervezésével. Mozgósította személyes, szakmai és baráti kapcsolatait, s megyén kívüli kutatókat is igyekezett megnyerni szerzőként. Pável Ágoston sokat tett azért, hogy a különböző világnézetű embereket közös nevezőre hozza.

Pável Ágoston gotthárdi gimnazistaként tanult meg magyarul. S bár egész életében szlovénnak vallotta magát, elkötelezte magát a magyar irodalommal, néprajzzal. Egész életében Vas megye kulturális és tudományos fejlődéséért küzdött, fáradhatatlanul alkotott. Már gyerekként is kiválóságra törekedett, s felnőtt életében sem – szerteágazó tevékenysége mellett – elégedett meg a kiválónál szerényebb teljesítménnyel. Példaképül állhat a mai ifjúság előtt. 
Szentgotthárd méltón őrzi emlékét: lakótelepet és múzeumot neveztek el róla.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

 • Eperjessy Ernő: Pável Ágoston és a néprajz. In: Vasi Szemle, 1987. 1. sz. 62-67. p.
 • Gonda György: Pável Ágoston a közéleti ember és tudományszervező. In: Vasi Szemle, 1987. 1. sz. 67-72. p.
 • Göncz László: Pável Ágoston emlékezete : Emberi és nemzeti értékek őrzői. In: Vasi Szemle, 2016. 4. sz. 387-397. p.
 • Gráfik Imre: Fényképezte Pável Ágoston. In: Vasi Szemle, 2016. 4. sz. 428-436. p.
 • Gyurácz Ferenc: Pável Ágoston tudományszervezői tevékenysége a Vasi Szemlében. In: Vasi Szemle, 2017. 4. sz. 429-434. p.
 • Az igaz tanár üzenete : Pável Ágoston születésének 125. évfordulója tiszteletére. Szombathely: Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2011.
 • Kiss Gyula – Takács Miklós: Pável Ágoston (1886-1946). In: Vasi Szemle, 1966. 2 sz. 205-225. p.
 • Kozár Mária, M.: Pável Ágoston hozzájárulása a szlovén tudományos kutatásokhoz. In: Vasi Szemle, 2017. 3. sz. 350-356. p.
 • Lőcsei Péter: Weöres-mozaikok, XXXII. : Pável Ágoston és Weöre Sándor kapcsolatának első évei. In: Vasi Szemle, 1916. 4. sz. 449-461. p.
 • Lukácsné Bajzek Mária: Pável Ágoston vend nyelvtanának helye a muravidéki szlovén irodalmi nyelv fejlődésében. In: Vasi Szemle, 2016. 4. sz. 415-427. p.
 • Nagy Zoltán: Pável Ágoston 1940. évi 26 napos őrségi gyűjtőútjának tanulságai. In: Vasi Szemle, 2017. 3. sz. 357-367. p.
 • Nagy Éva: Pável Ágoston a könyvtárakért. In: Vasi Szemle, 2017. 3. sz. 345-349. p.
 • Nagy Éva: Pável Ágoston (1886-1946). In: Szombathelyi tudós tanárok 3. Szombathely: Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2006. 87-103. p.
 • Pável Ágoston. In: http://dombopedia.hu/adatbazisok/jeles-szemelyek/pavel-agoston.html 2020. március 6.
 • Pável Ágoston. In: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1vel_%C3%81goston 2020. március 6.
 • Pável Ágoston. In: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/p-77238/pavel-agoston-773AC/ 2020. február 12.
 • Pável Ágoston, dr. : Előadások gyűjteménye az 1966. május 27-én megtartott Murska Sobota-i symposionról és az 1966. augusztus 27-én megtartott szombathelyi symposionról. Szombathely - Murska Sobota, Berzsenyi Dániel Könyvtár – Pomurska Zalozba, 1967.
 • Pável Ágoston válogatott tanulmányai és cikkei. Szombathely: Vas Megye Tanácsa, 1976.
 • Pável Judit, S.: Jubileumra. In: Vasi Szemle, 1964. 1. sz. 4-12. p.
 • Pável Judit, S: 125 éve született és 65 éve hunyt el Pável Ágoston : Pável Ágoston, a tanár. In: http://www.vasiszemle.hu/2011/04/pavel.htm 2020. február 12.
 • Pável Judit, S.: Tudósok a múzeumban és a családi házban. In: Vasi Szemle, 2017. 3. sz. 337-344. p.
 • Sorsközösség az irodalomban Pável Ágoston fordítói munkássága tükrében : Születésének 130. évfordulója tiszteletére. Szombathely: Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2016. 
 • Székely András Bertalan: Két nép hű fia : Beszélgetések Pável Ágostonról / Székely András Bertalan, Mukics Ferenc Bp.: Állami Gorkij Könyvtár; Szombathely : Vas Megyei Tanács, 1986.
01_PA_szulohaza_egykor_r.jpg
02_Emlektabla_r.jpg
03_bizonyitvany_1897.jpg
04_PA_premontrei_1902-03.jpg
05_PA_egyetemista_1909.jpg
06_PA_BI_1914.jpg
07_Weores_S_1929.jpg
08_PA_1940.jpg
09_Pável testvérek anyjukkal.jpg
10_PA_tanulmanyok.jpg
11_PA_szloven_nyelvjaras.jpg
12_PA_szobra_Cankovan_r.jpg
13_Pável Ágoston Múzeum homlokzat.jpg

Népszerű írásaink

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jöjjön, látogasson meg minket!

Friss híreinkről a Klub nyilvános
facebook-oldalán

tájékoztatjuk az érdeklődőket!

Mai látogatók:39
E heti látogatók:1055
Havi látogatók:2748
Összes:235175
Kapcsolat a klubunkkal

Telefon: (+36) 94/380-113 (könyvtár)
Mobil: (+36) 30/575-0893 (Molnár Piroska)

Írjon üzenetet!