Értéktár

Mathiász (Marót) Artúr (1877-1956)

5-6-mathiasz-marot-artur-09
2020.08.24
2020.09.25
nincs beállított dátum
Katona Beáta
  • Települési Értéktár
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.
Mathiász (Marót) Artúr (1877-1956)

Mathiasz (Marót) Artúr

 

a Torontál megyei Máriaföldön született 1877. március 16-án. Apja tanító volt, akit tíz éves korában elveszített, de édesanyja a nehézségek ellenére iskoláztatta a fiát. A szegedi piarista gimnáziumban érettségizett 1895-ben, ezután Budapesten a Bölcsészkar hallgatója lett, és 1899-ben szerezte meg a tanári oklevelet.

 

Tanár, majd igazgató Szentgotthárdon

 

1900-tól a Szentgotthárdi Reál Gimnázium magyar és német nyelv és irodalom tanára, majd 1912-től 1935-ig az igazgatója volt. Nyugodt, bölcs gondolkodású, mélyen vallásos, de derűs emberként mutatják be a gimnáziumi évkönyvben. „Tanári működését főként a megértő szelídség, a diáknak emberré becsülése jellemezte. (…) Sohasem volt rideg hivatalnok, emelt hangú fölöttes” – írták róla. „Tanár és diák egyaránt elmondhatta, hogy az ő vezetése mellett öröm volt Szentgotthárdon diáknak, tanárnak lenni.” Cikkeket és költeményeket írt és fordított németből. Főbb cikkei: Pázmány Péter stílusa, A királymondakör a magyar költészetben, Körner Tivadar drámai munkái. Amikor az I. világháború kitört, neki is be kellett vonulnia; később azonban felmentették, mert szükség volt rá a front mögötti harctéren. A magyarság érdekeit szolgálta, melyet mutat az a tény is, hogy a bolsevisták halálra ítélték, s a végrehajtástól csak a véletlen által tudott megmenekülni.

 

Nevét Mathiaszról Marótra magyarosította. 1925 nyarán az ő szervezésével helyi és műkedvelő budapesti és külföldi előadóművészekkel közösen tartottak előadásokat egy héten át. A háború befejeződése után, 1945. április 16-án 20 érettségire jelentkezőt az ő irányításával érettségiztettek. 1956-ban halt meg, sírja a régi temetőben van. A város utcát nevezett el róla a Kethely és Zsida közti településrészen.

 

Sokrétű tevékenysége

 

Rendkívül sokrétű tevékenységet fejtett ki a gimnáziumban (pl. ifjúsági zenekart létesített) és Szentgotthárdon is. Rengeteget tett Gotthárd kultúrájának ápolásáért és fejlődéséért. 1900 és 1914 között szerkesztette a Szent-Gotthárd című lapot. Hivatásának gyakorlása mellett élénk részt vállalt a társadalmi és megyei életben is: Vasvármegye törvényhatósági bizottságának tagja volt, a szentgotthárdi Dalosegyletnek 18 éven át a karnagya, 30 évig pedig az elnökeként tevékenykedett. A szentgotthárdi kaszinó háznagya, a szentgotthárdi jótékony nőegyesület titkára, a szentgotthárdi iparoskör dísztagja, a körmendi Irodalmi és Dalosegyesület tiszteletbeli tagja, a szentgotthárdi járási kórházegyesület és a Magyar Asztaltársaság választmányi tagja volt. Járási tűzrendészeti felügyelőként is tevékenykedett, a „Szent-Gotthárd“ felelős szerkesztője volt és vezette Szentgotthárd Olvasóegyletét is.

 

A két világháború közötti legnagyobb hazai diákszövetség, a Foederatio Emericana Nagyrendje (Katolikus Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Szövetség) szentgotthárdi szervezetének subpriorja (vezető helyettese) volt.

 

Dalárda

 

A Dalárda - mely 1939-ben újjáalakult – alapszabályán olvasható szöveg Marót Artúr alkotása. A dallamot is ő komponálta.

 

„A dal a szívnek öröme,
a dal vigasztalásunk,
a dal az élet melege
a dal a boldogságot!
Aki dalolni tud s szeret:
rossz ember nem lehet!
Ha bánatod, örömed van:
örülj, busulj a dalban!”

Szentgotthárdon a századforduló időszakában ugrásszerű fejlődés indult el. A változások megvalósulását helyi, támogató személyek segítették. Mathiasz (Marót) Artúr sokrétű tevékenységével segítette bebizonyítani a gimnázium a létjogosultságát, e mellett a település társadalmi és kulturális életében aktív szerepet vállalt.

Elhelyezve itt: Kulturális örökség | Szentgotthárd nagyjai

Válassz Értéktár kategóriát

Eseménynaptár

05
dec.
Szentgotthárd, Színház
-
Szentgotthárd
HATALMI ARCOK - A Szomszédnéni Produkciós Iroda új előadása   Mi történne, ha a kasszások mindig kimondanák, amire gondolnak?

07
dec.
Szentgotthárd, Színház
-
Szentgotthárd
Ikon kiállítás Alkotók:Herendi Zsolt , Szatmári MagdolnaNázáreti Ikon Műhely- Malika Nővér A kiállítást megnyitja és méltatja:Dr. Székely János Megyéspüspök

12
dec.
Szentgotthárd, Színház
-
Szentgotthárd
Gotthárdiak a nagyvilágban. Ismeretterjesztő előadás.Tajvani kalandozásunkElőadók: Bana-Kis Diána és Bana

15
dec.
Szentgotthárd, Színház környéke
-
Szentgotthárd
A Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesületés a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettisztelettel

16
dec.
Szentgotthárd, Nagyboldogasszony templom
-
Szentgotthárd
A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd 14. alkalommal szervezi meg az Éjszakai