Értéktár

Robert Leeb (1688-1755)

5-6-robert-leeb-01
2022.05.02
2022.05.03
nincs beállított dátum
Horváth Zsuzsanna
  • Települési Értéktár
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér
Robert Leeb (1688-1755)

Robert Leeb a Bécs melletti Heiligenkreuz ciszterci apátságának az 55., míg Heiligenkreuz és Szentgotthárd egyesített apátságának az első vezetője volt. Az utókor építtető főpapként őrizte meg emlékezetében, Szentgotthárdon ő indította el a barokk templom és kolostor építési munkálatait.

 

1688-ban született bécsi kereskedő családban. 1704-ben lépett be a ciszterci rendbe, 1712-ben szentelték pappá. Egy konstantinápolyi megbízás kapcsán a Szentföldön is járt, utazásáról Dóczy József írt 1831-ben megjelent művében (A szentföldi vándorló, azaz Leeb Róbert ciszterci szerzetes utazása a szent földre. Esztergom és Pest, 1831). Heiligenkreuzba visszatérve könyvtáros és a novíciusok tanítója lett. 1728-ban választották apáttá. Ausztriai építkezései közül kiemelkedik a heiligenkreuzi pestisoszlop és a keresztút kialakítása.

 

A szentgotthárdi apátságot ő szerezte vissza a ciszterci rend számára. Az ausztriai Rein apátjával szemben 1732-ben megkapta a cîteaux-i rendfőnöktől az atyaapáti jogot, 1734-ben pedig III. Károly királytól az adományozási oklevelet. Leeb apát vállalta, hogy befizet 100 000 Ft-ot a török időkben elpusztult magyarországi plébániák megsegítésére létrehozott alapba, továbbá újjáépíti a szentgotthárdi apátságot és a hozzá tartozó plébániatemplomokat.

 

A tervek kidolgozásával az alsó-ausztriai tartományi építőmestert, Franz Anton Pilgramot bízta meg, az 1740-ben megkezdett építkezést Matthäus Graefenbauer irányította. A pénzügyeket Gerhard Hauer adminisztrátor intézte, Franz Hieber tiszttartó pedig rendszeresen tájékoztatta a munkálatokról Leeb apátot. A műalkotások elkészítésére a korábban Heiligenkreuzban már bizonyított művészek – Franz Josef Schnitzer szobrász, és két laikus testvér, Mathias Gusner festő és Kaspar Schrezenmayer asztalos – kaptak tőle megbízást. A ragyogó barokk műemlékegyüttes az építtető Robert Leeb koncepcióját tükrözi, aki a romokból felemelte az apátságot, és a templom műalkotásain keresztül a ciszterci rend és a keresztény szellem győzelmét kívánta hirdetni. Emellett tiszteletben tartotta a helyi hagyományokat és a magyarok nemzeti érzését, hiszen külön-külön mellékoltár készült a település névadójának, Szent Gotthárdnak, illetve az Árpád-házi szenteknek.

 

1755-ben bekövetkezett halála után a nagyszabású munkát utóda, Fritz Alberik apát fejezte be.

 

Címerében a heiligenkreuzi és szentgotthárdi apátsági címerek együtt szerepelnek. Jelmondata: Reménnyel és lelkesedéssel!

 

Robert Leeb apát nevét a barokk templom homlokzatán olvasható felirat is őrzi. Dorfmeister István (1729-1797) festőművész egy pannóján ábrázolta a heiligenkreuzi apátot, amint átveszi III. Károly királytól az adománylevelet a szentgotthárdi apátság átadásáról. A műalkotás másolata az egykori apáti fogadószoba (2013-tól Marian Reutter terem) falán látható. 2013 májusában, Szent Gotthárd napján a Polgármesteri Hivatal dísztermét az építtető apátra emlékezve, Robert Leeb teremnek nevezték el. Egy évvel később, 2014. május 4-én a templom előtti téren dr. Veres András áldotta meg Vanyúr István fából faragott szobrát, amely a neves főpapot ábrázolja.

 

A heiligenkreuzi apát tevékenységének köszönhetően éledt újjá a ciszterci szerzetesi élet Szentgotthárdon, és épült fel az értékes műemlék-együttes a város központjában.

  • Zlinszkyné Sternegg Mária: A szentgotthárdi ciszterci apátság története és művészetének emlékei (1183-1878). In: Szentgotthárd : helytörténeti, művelődéstörténeti,  helyismereti tanulmányok. Szombathely, 1981. 365-540. o.
  • Bibliographia Cisterciensis: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Leeb (Letöltve: 2020. 12.10.)
  • Élő az egyházi múlt. =Vas Népe, 2013. 05. 07. 4. o.
  • Szobrot kapott a főpap. =Vas Népe, 2014. 05. 06. 1. 5. o.
Elhelyezve itt: Kulturális örökség | Szentgotthárd nagyjai

Válassz Értéktár kategóriát

Eseménynaptár

05
dec.
Szentgotthárd, Színház
-
Szentgotthárd
HATALMI ARCOK - A Szomszédnéni Produkciós Iroda új előadása   Mi történne, ha a kasszások mindig kimondanák, amire gondolnak?

07
dec.
Szentgotthárd, Színház
-
Szentgotthárd
Ikon kiállítás Alkotók:Herendi Zsolt , Szatmári MagdolnaNázáreti Ikon Műhely- Malika Nővér A kiállítást megnyitja és méltatja:Dr. Székely János Megyéspüspök

12
dec.
Szentgotthárd, Színház
-
Szentgotthárd
Gotthárdiak a nagyvilágban. Ismeretterjesztő előadás.Tajvani kalandozásunkElőadók: Bana-Kis Diána és Bana

15
dec.
Szentgotthárd, Színház környéke
-
Szentgotthárd
A Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesületés a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettisztelettel

16
dec.
Szentgotthárd, Nagyboldogasszony templom
-
Szentgotthárd
A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd 14. alkalommal szervezi meg az Éjszakai