Értéktár

Székely Ernő dr. (1884-1960)

5-6-szekely-erno-08
2020.08.24
2020.09.26
2023.12.18
Horváth Zsuzsanna
  • Települési Értéktár
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.
Székely Ernő dr. (1884-1960)

Dr. Székely Ernő (1884–1960) járási tiszti főorvos nevezetes szentgotthárdi orvosdinasztia tagja, közel 50 éven át volt városunk egészségügyének meghatározó egyénisége.

 

Apja, dr. Schlesinger Ármin (1849-1912) 1880-ban költözött Szentgotthárdra, orvosként ellátta a település és az Erzsébet Kórház betegeit. Ő lett a szentgotthárdi járás első kinevezett tisztiorvosa. Fia, Ernő a 4 szentgotthárdi algimnáziumi év után, Szombathelyen folytatta tanulmányait a Katolikus Gimnáziumban, ahol sikeres érettségit tett. 1900-ban a nevét Székelyre magyarosította. Orvosi diplomát Budapesten szerzett 1908-ban, gyakorlóéveit fővárosi kórházakban töltötte, 1911-ben tért vissza szülőhelyére. 1913-tól körorvosként és üzemorvosként praktizált Szentgotthárdon.

 

Az I. világháború alatt 3 éven át az orosz hadszíntéren szolgált a császári és királyi 83. gyalogezrednél és a 27-es hadtestnél mint zászlóaljfőnök. Érdemeit több kitüntetéssel ismerték el: Koronás Arany Érdemkereszt, Károly Csapat Érdemkereszt, II. oszt. Vöröskereszt Díszjelvény. Az Ottomán Vasfélhold kitüntetést az isztambuli kórházban végzett lelkiismeretes orvosi munkájáért kapta 1917-ben.

 

A háború után visszatért szülővárosába. Tevékenységi körébe beletartozott a körorvosi, üzemorvosi, iskolaorvosi munkája, és a gimnáziumban egészségtan tanári feladatokat is vállalt. 1919-ben feleségül vette Magyary Annát, 5 gyermekük született: Piroska, Anna, Ernő, Mária és Erzsébet.

 

1920-tól a helyi Tűzoltó-egylet, 1927-től a Munkásbiztosító orvosi feladatait is ellátta. 1925-ben tett tisztiorvosi vizsgát, a következő évben kinevezték a szentgotthárdi járás tiszti főorvosának. E minőségében feladata volt a járás közegészségügyének felügyelete: az ivóvíz, az élelmiszerek, a lakások, az iparműhelyek, az iskolák közegészségügyi követelményeinek megállapítása és ellenőrzése, az orvosi, gyógyszerészi, szülésznői és halottkémi szolgálat előírásának betartatása, a vasutak közegészségügyi helyzetének ellenőrzése, a kuruzslás megakadályozása.

 

Tiszti főorvosi tevékenysége mellett gyógyító orvosként is tevékenykedett, dr. Frühwald István körorvossal egymást helyettesítették a szabadságuk idején. Járási főorvosként támogatta az Iskolaszanatórium alapítását 1929-ben, és kezdeményezte az Egészségház létrehozását a Hunyadi úton. 1956-tól – már nyugdíjasan – a Szociális Otthon főorvosa lett. Munkájával jelentősen hozzájárult városunk egészségügyének fejlődéséhez. 1960-ban halt meg, sírja a szentgotthárdi temetőben van.

 

Fia, ifjabb dr. Székely Ernő (1927-2015) tüdőgyógyász szakorvosként folytatta az orvosi hivatást, orvos-igazgatóként vezette a Rehabilitációs Kórházat, szolgálta Szentgotthárd egészségügyét.

Dr. Székely Ernő egész életét a gyógyítás szolgálatában töltötte. Az I. világháború alatt a fronton szerzett magának és hazájának kitüntetéseket, hazatérve iskola- és üzemorvosi, majd tiszti főorvosi, körorvosi és kórházigazgatói minőségben is Szentgotthárd egészségügyét szolgálta.

> Borovszky Samu (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. 1898. Vas vármegye önkormányzata és közigazgatása https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0025/0.html (Letöltve: 2020. 02.19.)

> Vasmegyei fejek (Szerkesztő és kiadó) Halász Imre Szombathely, 1930 http://193.225.149.2/vasidigiportal/image/1506585576257/vmfejek_sztghard.html (Letöltve: 2020. 02. 19.)

> Magyarország tiszti cím- és névtára 1927. 57. o. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TisztiCimtar_1927/?query=SZO%3D(szentgotth%C3%A1rd%20tiszti%20orvos)%20AND%20DATE%3D(1925--1928)&pg=70&layout=s (Letöltve: 2020. 02.19.)

> Doromby József: A volt cs. és kir. 83-as és 106-os gyalogezredek története és emlékkönyve Bp. 1934 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MEVH_AlakulatTort_032/?query=SZO%3D(Doromby%20J%C3%B3zsef)&pg=0&layout=s (Letöltve: 2020.02. 19.)

> Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1937-08-15 / 20. szám https://library.hungaricana.hu/hu/view/VasvarmegyeHivatalosLapja_1937/?pg=246&layout=s&query=Sz%C3%A9kely (Letöltve: 2019. 04.16.)

> Tiszti orvosi vizsgát tettek. In: Budapesti Közlöny 1925. 07. 11.

> A Munkásbiztosító orvosainak kinevezése. In: Pesti Napló 1927. 12. 31.

> Szentgotthárdi Állami Gimnáziumi évkönyvek 1909-1946 https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/ADT_IskolaiErtesitok_Szentgotthard_36946_AllamiGimnazium/ Letöltve: 2020. 05. 17.

> Szombathelyi Katolikus Gimnázium évkönyvek: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szombathely_37658_KatolikusGimnazium_37704_1901/?pg=118&layout=s

Köszönjük a Székely Gábor és Székely Ákos által rendelkezésre bocsátott fényképeket és dokumentumokat

Elhelyezve itt: Kulturális örökség | Szentgotthárd nagyjai

Válassz Értéktár kategóriát

Eseménynaptár

24
május
Színház
-
Szentgotthárd
Részletek a plakáton.

25
május
Csákányi László Filmszínház
-
Szentgotthárd
A program 2024. április 22-én kezdődik, majd május 6-án, május 20-án, május 25-én, június 3-án

03
jún.
Csákányi László Filmszínház
-
Szentgotthárd
A program 2024. április 22-én kezdődik, majd május 6-án, május 20-án, május 25-én, június 3-án

17
jún.
Csákányi László Filmszínház
-
Szentgotthárd
A program 2024. április 22-én kezdődik, majd május 6-án, május 20-án, május 25-én, június 3-án

21
jún.
KultPort-a
-
Szentgotthárd
Kedves Érdeklődő Közönség ! (továbbiakban KÉK)Ez most kicsit más lesz.... felrobbantjuk a Portát !A fergeteges Dynamite Dudes a nyugati