november 29.

Papp Bálint, az Önkormányzat stratégiai és fejlesztési ügyintézője részt vett a klubfoglalkozáson. Részleteiben bemutatta az ESCAPE projektet, amelynek során a város történelmi hagyományait felhasználva turisztikai és egyben nevelési célból fejlesztésekre kerül sor: http://escape.project-escape.eu/hu/projektpartnerek/szentgotthard-varos-onkormanyzata/ 

 

november 7.

Délelőtt részt vettünk a Refektórium felújított falburkolatásnak átadásán.

A délutáni összejövetel feladata mindazon képek kiválogatása volt, amelyek az ipartörténeti kiállítás tablóira kerülnek. Ezek határideje igen szoros, hiszen a decemberi ünnepkor miatt a Virtuart korlátozottan tudja vállani a képek megfelelő minőségű nyomtatását.

 

október 18.

Az állandó ipartörténeti kiállítás anyaggyűjtése folymatban van. Molnár Piroska megadta azokat a linkeket, amelyeken további információkat kell gyűjtenünk az óragyárral és a dohánygyárral kapcsolatban.

 

szeptember 13.

A klubfoglalkozásunkon a következő témákról volt szó:

- Nyertes pályázat a Vargha Gábor könyvkiadásra (nincs további tennivalónk vele, a szerződéskötéseket és az elszámolást az önkormányzat végzi)

- Nyertes Kubinyi pályázat: A szentgotthárdi Pável Ágoston Múzeum állandó kiállításainak bővítése interaktív elemekkel (novembertől lesznek feladataink a pályázat megvalósításával)

- A dohánygyárhoz, óragyárhoz sürgős az anyaggyűjtés (honlapokon érdemes keresgélni)

- Megállapodtunk abban, hogy összegyűjtjük prominens szentgotthárdiak sírját, amit már nem gondoznak a hozzátartozók, esetleg javításra szorulnak. A listát elküldjük az önkormányzatnak, s kérjük, pénzügyi lehetőségek függvényében ütemezzék a felújításukat. A klubtagoktól azt kérjük, hogy aki tud ilyenről és jár a régi temetőben, készítsen fotót a sírról.

- Felvetődött, hogy az útszéli keresztekkel, szobrokkal is hasonló a helyzet. Nem mindegyiket gondozzák. Arra nincs lehetőségünk, hogy ezt a feladatot elvállaljuk, de a listát elkészíthetjük, és kideríthetjük (esetleg az önkormányzat), hogy kinek a tulajdonában vannak. S az önkormányzati tulajdonú területek gondozását javasolhatjuk a SZET-nek.

 

augusztus 29.

Csuk Ferenc hívására összegyűlt és jót beszélgetett a tapasztalatokról a csoport, amely közreműködött a Vargha-kötet elkészítésében. A képen balról jobbra: Molnár Piroska, Frank Róza, Katona Beáta, Mátrainé Bezenhoffer Erika, Csuk Ferenc, Horváth Zsuzsanna (és unokája) és Talabér Lászlóné.

 

augusztus 20.

Emlékezés Vargha Gáborra halálának 70. évfordulóján

Vargha Gábor ügyvéd tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy városunknak Széll Kálmán által indított fejlődése kiteljesedjék. Erről Értéktárunkban is írunk. Annak érdekében, hogy minél többen megismerjék munkásságát, a város vezetés elhatározta, hogy támogatja a Honismereti Klubnak erre irányuló törekvését.

A rendezvényre meghívták Vargha Gábor azon rokonait, akik válaszoltak a kapcsolatfelvételre. Itt volt Edwige von Zedwitz, Vargha Gábor dédunokája Portugáliából, valamint Varga Anikó és Tóth Attila oldalági rokonok Balatonfüredről.

A rendezvénysorozat a fúvószenekar képviselőinek rövid koncertjével kezdődött, majd Csuk Ferenc ismertető szavai után Huszár Gábor polgármester és Edwige von Zedwitz leleplezte a Vargha Gábor emlékére készített emléktáblát. (A márványtáblát a Koll-Stein készítette.)

Az ünnepség után a Pável Ágoston Múzeumban a szerzők, Csuk Ferenc és Katona Beáta bemutatták, majd dedikálták a Várgha Gábor életpályáját bemutató, gazdagon illusztrált könyvet, amelyet az elmúlt hónapok kutatómunkájával készítettek. A könyv adatai: Csuk Ferenc-Katona Beáta: Elveihez hűen : Vargha Gábor életpályája. Szülőföld Könyvkiadó, 2018. 88 p. 

A kötet a Móra Ferenc Városi Könyvtárban és a Pannon Kapu Kulturális egyesületnél megvásárolható.

A könyvbemutató után megnyílt a Vargha Gábort bemutató kiállítás a múzeum első emeletén. Itt mutatta be Huszár Gábor polgármester az újonnan alapított "Aranykönyv"-et, amelybe a későbbiekben városunk egykori nevezetes személyeiről emlékeznek meg. Az első név: Vargha Gábor.

A rendezvény utolsó stációja a temetőben volt, ahol megkoszorúzták Vargha Gábor és családja helyreállított sírját.

 

augusztus 2.

A Szentgotthárdi kisipar és kiskereskedelem anno c. kiállításunk megnyitója. A megnyitón készült képek válogatása itt látható.

A történelmi napok programsorozat keretében idén is kiállítás nyílt a polgármesteri hivatalban. A Móra Könyvtár és a Honismereti Klub a szentgotthárdi kisipar és kiskereskedelem tárgyi emlékeit, fotóit, egyéb dokumentumait tárta a látogatók elé.

Augusztus 2-án közel félszázan vettek részt a polgármesteri hivatal előterében a kiállítás megnyitóján. A szervezők a szentgotthárdi kisipar történetét mutatták be az 1800-as évek elejétől a múlt század közepéig. A megnyitó közönségét Huszár Gábor polgármester köszöntötte, majd a kiállítást Csuk Ferenc helytörténész mutatta be, aki érdekes adatokkal, eseményekkel egészítette ki a kiállításon látható ipartörténetet. Elmondta, hogy a ciszterek rakták le a kézműipar alapjait Szentgotthárdon, s arról is beszélt, hogyan járultak hozzá az iparosok a város fejlődéséhez. 

Az üveges tárlókban a Filó pék megmaradt eszközei, cipészszerszámok, szikvizes üvegek, lakatosok, kályhások tárgyai, régi ébresztőóra mellett Wellisch Béla kiadványai, eredeti segédlevelek, munkakönyvek, bizonyítványok láthatók a régmúltból. Értékes dokumentum a csizmadia céh alapítólevele és az asztalos céh 1793 és 1814 közötti jegyzeteit tartalmazó kézírásos füzet.

A paravánokon a szentgotthárdi kisipar adatait jelenítették meg1828 és 1929 közötti időből. Egy térképen és a táblázatokon az 1929-es állapot volt látható a helyi kézműiparról. A grafikonokon az követhető nyomon, hogyan alakult az iparosok és kereskedők létszáma 1828-ban, 1857-ben, 1892-ben és 1929-ben. Egykori fényképeken szentgotthárdi kézműiparosok, kiskereskedők műhelyei, kordokumentumai, illetve a Szent-Gotthárd újság XIX. századfordulón megjelent hirdetéseiből való válogatás látható.

A tárgyak és dokumentumok, fényképek hozzátartozók adományozásából kerültek a kiállításra, amiért a szervezők köszönetet mondanak az adományozóknak. A kiállítás megnyitóján sokan megjelentek az egykori iparosok leszármazottai közül, s meghatottan emlékeztek szüleikre, nagyszüleikre, akiknek emléket is állított ez a tárlat.

(Molnár Piroska)

 

július 31. és augusztus 1.

A Szentgotthárdi kisipar és kiskereskedelem anno c. kiállításunk berendezése, feliratozása.

 

június 21.

* A virtuális kiállításhoz szükséges selyemgyári fotókat válogattuk.

* Véglegesítettük a kiállítás anyagát, és megbeszéltük a további tennivalókat.

 

június 7.

* Június 12-i határidővel Molnár Piroska beszámolót készít az Értéktár Bizottság és a Honismereti Klub éves tevékenységéről. Ennek részleteiről beszélgettünk.

* A kiállítás anyaga összegyűlt. A nyomtatott és elektronikus almanachokban, valamint a Szentgotthárd monográfiában talált adatok alapján Kovács-Buna József és dr. Frank Róza összeállították azt a táblázatot, amely megmutatja, hogy 1828-ban, 1857-ben, 1892-ben, 1908-ban és 1929-ben hány kisiparos és kiskereskedő dolgozott a városban és milyen iparágakat űztek. Ez az összeállítás grafikonként fog a kiállításon megjelenni.

* A Vargha emlékkötethez gyűjtött  információkat szöveggé formálják az alkotók. 

 

május 15.

* Kiss Gábor főépítész és Huszár Veronika pályázati ügyintéző előre meghirdetett fórumon mutatta be a Várkert rekonstrukciójával kapcsolatos projektet. Láthattuk, hogy a tervek élő, használható zöld területet készítettek elő. A kivitelezést a SZET végzi, ezáltal lehetőség lesz a munkavégzés jobb ütemezésére és felügyeletére. Ígéretet kaptunk arra, hogy folyamatosan tájékoztatják a lakosságot az előrehaladásról. A fórumon a Klubunk több taggal is képviselte magát.

 

május 3. 

* Áttekintettük az eddig összegyűlt fényképeket, iratokat. Megbeszéltük, hogy további anyagot próbálunk szerezni. Gondot okoz, hogy felhívásaink ellenére csak kevés család bocsátott rendelkezésünkre kiállítható anyagot.

* A Vargha emlékkötet készítői beszámoltak a munkájukról és a rokonokkal való kapcsolattartásról. 

* Folytatódik a virtuális ipartörténeti kiállításhoz szükséges fotók válogatása.

 

április 5.

* Talabér Lászlóné tagtársunk javaslatára kerek évfordulókat összefogalaló menüpontot nyitunk a honlapon. Az ehhez tartozó információkat ő gyűjti, és a honlapra való feltétel előtt Molnár Piroska és Frank Róza ellenőrzi és szerkeszti.

* Csuk Ferenc, Katona Beáta és Talabér Lászlóné folyamatosan és egymással együttműködve gyűjti a Vargha-emlékkötet összeállításához szükséges  információkat.

* Áttekintettük  és megbeszéltük az ipartörténeti virtuális kiállításnak a kaszagyárral kapcsolatos fotóinak első válogatását. 

 

Március 1.

* Áttekintettük a Múzeum ipartörténeti kiállításával kapcsolatos tennivalóinkat, különös tekintettel a fényképek válogatására.

* Az éves kiállításunk központi témaköre a szentgotthárdi kisipar és kiskereskedelem. Megbeszéltük, milyen jellegű kiállítást készítsünk, mire számíthatunk, hogy a lakosok milyen dokumentumokat, illetve tárgyakat bocsátanak a rendelkezésünkre. Hirdetést adunk fel a helyi lapban annak érdekében hogy minél többen ismerjék meg a szándékainkat. 

 

2018. február 1.

Idei első összejövetelünk során összefoglaltuk feladatainkat, amelyekkel tovább tudunk lépni a kutatásban, a kiállítások előkészítésében. A 2017-2018-as évben is több kiállításra készülünk.

* A múzeum ipartörténeti állandó kiállításának anyagán már gőzerővel dolgozunk, gyűjtjük a dokumentumokat és a tárgyi emlékeket. Ezt a kiállítást a Kubinyi Ágoston program kétmillió forinttal támogatta. Szentgotthárd gyáriparát, a kaszagyár, a selyemgyár, a dohánygyár és az óragyár tárgyi emlékeit, dokumentumait, a fennmaradt fotókat mutatjuk be a kiállításon.

* A hagyományos tárlat mellett virtuális kiállítás is készül. A látogatók érintőképernyőn tekinthetik meg azokat az információkat, amelyek további ismereteket tartalmaznak Szentgotthárd nevezetes gyárairól. A kiállítás 2018 végéig készül el. 

* Közben a klubtagok egy kisebb csoportja (Csuk Ferenc, Katona Beáta, Talabér Lászlóné) forráskutatást végez a Vargha Gáborról szóló kiadványhoz. Csuk Ferenc, a klub oszlopos tagja, régi helytörténeti kutató felvette a kapcsolatot Vargha Gábor távolabbi rokonaival, hogy halálának 70. évfordulójára készülő kiállításhoz is anyagot gyűjtsön.

* A Történelmi Napokon nyitjuk meg azt kiállítást, amely a szentgotthárdi kisipart és kereskedelmet mutatja be a II világháborúig bezárólag.

* A régi homlokzatokról készült fényképeket a Képtárban gyűjtjük.

Változatlanul várjuk városunk lakóinak és az elszármazottaknak a segítségét:

küldjenek képeket, adjanak információkat a kisiparosokkal kapcsolatban!


Eseménynaptár

26
febr.
Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház
-
Szentgotthárd
magyar drámVetítés hossza: 95 percRendező: Szakonyi Noémi Veronika Az érettségi előtt álló Zsófi későn veszi

07
márc.
Szentgotthárd, Móra Ferenc Városi Könyvtár
-
Szentgotthárd
Dr. Csider Sándor legújabb verseskötetének bemutatójára várja az érdeklődőket a Móra Könyvtár

11
márc.
Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház
-
Szentgotthárd
magyar bűnügyi filmVetítés hossza: 116 percRendező: B. Nagy Ervin Károly és Zsolt egyszerre legjobb barátok,

13
márc.
Szentgotthárd, Színház
-
Szentgotthárd
Részletek a plakáton.

19
márc.
Szentgotthárd, Pável Ágoston Múzeum
-
Szentgotthárd
Előadás-sorozat: „A múltnak kútja” Horváth Zsuzsa: A Szépművészeti Múzeum kincsei

Népszerű írásaink